Vizuális funkciók vizsgálata

Az amnézia diagnosztikai eszközei A neuropszichológia változatos eszköztárat hozott létre az egyes emlékezeti deficittípusok feltérképezésére. Számos eljárás létezik a vizuális funkciók vizsgálata és verbális epizodikus tanulási funkciók vizsgálatára, a távoli szemantikus és önéletrajzi emlékezeti felidézés deficitjének kimutatására, valamint a különféle anyagspecifikus emlékezeti károsodások feltárására. A szakirodalomban ismert valamennyi emlékezeti vizsgálóeljárás bemutatása messze meghaladná ennek a fejezetnek a kereteit, így most csak azoknak a nemzetközi gyakorlatban ismert eljárásoknak a bemutatására szorítkozom, amelyek a hazai vizuális funkciók vizsgálata és klinikai munkában már alkalmazásra kerültek.

Az emlékezet neuropszichológiai vizsgálata iránt érdeklődők részletes tájékoztatást találnak Dellis és KramerLezakKapurMayes és WarburgSpreen és Strauss valamint Wilson munkáiban, magyar nyelven pedig részletes áttekintést adnak Szendi és mtsai Az anterográd amnézia diagnosztikája Kritikus kérdések az anterográd amnézia vizsgálatánál Az anterográd amnézia diagnosztikájánál a vizsgáló módszereket úgy kell megválasztanunk, hogy képesek legyünk megválaszolni a következő alapve-tő kérdéseket: 1.

Találunk-e károsodást az elemek és vizuális funkciók vizsgálata hozzájuk kapcsolódó kontextus kódolásában és emlékezeti megtartásában? Az elemek és a kontextus megtartása eltérő színvonalon károsodtak-e? Található-e eltérés a felismerési és vizuális funkciók vizsgálata felidézési funkciók színvonalában?

vizuális funkciók vizsgálata mi a szöcske látványa

Valamennyi modalitást érinti-e a tanulási deficit? A rövid távú emlékezeti funkciók érintetlenek-e? Az anterográd amnézia diagnosztikai módszerei A nemzetközi neuropszichológiai gyakorlatban egyaránt alkalmazzák a nagy neuropszichológiai emlékezetvizsgáló battériákat és az egyes funkciók célzott vizsgálatára alkalmas mi az örökletes hyperopia tesztcsomagokat l.

Fonálinga lengésidejének vizsgálata

Sajnos ennek a széles körben alkalmazott tesztnek jelenleg nincs magyar fordítása, így a hazai gyakorlatban nem lehet használni. A nemzetközi szakirodalomban gyakran hivatkozott, anterográd emlékezeti zavart vizuális funkciók vizsgálata eljárások Forrás: Baddeley et al. Kónya, Verseghi.

Vizuális-téri emlékezeti funkciók vizsgálata kényszerbetegségben eye-tracker segítségével

A leggyakrabban használt verbális tanulási teszt. Elsősorban az interferencia-hatások kimutatására alkalmas.

vizuális funkciók vizsgálata mekkora a látásélesség szürkehályoggal

Vizuális emlékezeti funkciók vizsgálatára kialakított teszt. Másolási, valamint 5 és 10 perces késleltetést alkalmazó reprodukciós feladatokat tartalmaz.

  1. Mozgásvakság Jellemzők[ szerkesztés ] Az akinetopszia a mentális látás az neuropszichológiai rendellenességként ismert, melynek okozója az agyi struktúrában főleg sérülések következtében bekövetkezett változás, ami zavarja a szenzoros információ pszichológiai feldolgozásának folyamatát, ez esetben a vizuális információét.
  2. Szem tökéletes látás

Hasonló struktúrájú, mint az Auditív verbális tanulási teszt. Mindkét eljárás jól használható anterográd amnesztikus tünetek detektálására.

Bevezetés a neuropszichológiába

A vizuális felismerési funkciók vizsgálatára kialakított eljárás. Doors and People Test Ajtók és emberek tesztBaddeley et al. Négy altesztből álló tesztcsomag. Verbális és vizuális felidézési, valamint felismerési funkciók vizuális funkciók vizsgálata alkalmas. Idős személyek emlékezeti problémáinak vizsgálatára kialakított tesztcsomag. Arcokkal, ábrákkal, szavakkal kapcsolatos felismerési tesztekből és egy páros asszociációs tanulási próbából áll.

Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből

A teszt a téri tanulási funkciók károsodásának vizsgálatára szolgál. Különösen jól alkalmazható idősebb személyek vizsgálatára. A szavakkal, mondatokkal és képekkel kapcsolatostanulási teljesítményt mutatja. Több altesztje a végrehajtó funkciók sérülésének vizsgálatára is felhasználható.

vizuális funkciók vizsgálata helyreállította a látást testmozgással

Recognition Memory Test Felismerési emlékezeti tesztWarrington, Rey-Osterreith komplex ábra teszt, Rey, ; Wallon et al. A legszélesebb körben használt felismerési teszt. Két külön altesztje van a szavak és az arcok felismerésére. A vizuális emlékezeti zavarok feltárására kialakított teszt. A vizsgálati személynek egy bonyolult ábrát kell lemásolnia, majd közvetlenül, illetve késleltetés után reprodukálni.

Rivermead Viselkedéses Memória Teszt. Wilson et al.

vizuális funkciók vizsgálata myopia csepp kezelésre

Az egyik legnépszerűbb emlékezeti vizsgálóeljárás. Verbális és vizuális felismerési, valamint késleltetett felidézési feladatokat tartalmaz.

Különlegessége, hogy prospektív emlékezeti deficit kimutatására is alkalmas. Hat altesztből álló tesztcsomag. Történet- ésábrafelidézési, formatanulási és problémamegoldási feladatokat tartalmaz. Széles körben használt emlékezeti teszt.

  • Download 51kB Preview Abstract Obszesszív-kompulzív zavarban OCD, kényszerbetegség a klinikai tünetek egyik lényeges kognitív háttérfaktoraként legtöbb szerzõ a végrehajtó rendszer diszfunkcióját emeli ki Kuelz és mtsai, ; Abramovitch és mtsai,
  • A látásra vonatkozó nézetekről

Páros asszociációs tanulás, verbális és vizuális rövid távú emlékezeti feladatok, logikai emlékezeti próbák, valamint a kontrollfunkciókat tesztelő eljárások alkotják. Számterjedelmi feladatból, téri tanulási próbából, vizuális felismerési feladatból és hívóingeres vizuális A specifikus emlékezeti tesztek közül három olyan eljárást ismertetek, amelyek segítségével egyrészt meg lehet válaszolni az anterográd amnéziás zavarokra vonatkozó alapvető kérdéseket, másrészt vizuális funkciók vizsgálata hazai gyakorlatban is alkalmazásra kerültek.

A tesztet annak érdekében alakították ki, hogy detektálhatóvá váljon az emlékezet mindennapi funkcióiban beállt károsodás, továbbá, hogy követhetőek legyenek az emlékezeti zavarra irányuló gyógykezelés utáni esetleges változások.

Úgy tervezték meg, hogy segítségére legyen a pszichológusoknak, foglalkoztató terapeutáknak, logopédusuknak és mindazoknak, akik károsodott emlékezetű emberekkel dolgoznak.

Mivel az RBMT-nek négy párhuzamos változata van, így elkerülhető, hogy az ismételt vizsgálatokat ugyanazzal a teszt anyaggal kelljen végrehajtani.

Érdekestémák