Ülj le látomás 15 éves vagyok

ülj le látomás 15 éves vagyok

Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel czombodat és menj át a folyókon. Födöztessék föl meztelenséged és láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek!

Ülj le látomás 15 éves vagyok.

Ülj némán és menj a sötétre, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged országok úrnőjének! Fölgerjedtem volt népem ellen; megfertőztettem örökségemet és kezedbe adtam azt: te nem cselekedtél velök irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél!

És ezt mondád: Örökre úrnő leszek! És most halld meg ezt, bujálkodó, a ki bátorságban ülsz, a ki ezt mondja szívében: Én vagyok és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem!

És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességökben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod.

Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcseséged és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok és nincs senki több. Azért jő te reád a gonosz, a melynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, a melyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod! No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet.

Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád. Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belőlök melegülésre, sem körülülhető parázs!

az energetikai látás helyreállítása a legjobb elképzelés az, hogy mennyi

Így járnak azok, a kikkel vesződtél; és a kik kereskedő társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, kiki a maga útján; senki nem segít néked! Mint prófécia, szól az újkori Babilonról, és annak pusztulásáról is. Először erről szólnék, majd a személyesen nekünk szóló igei üzenetről.

Ézs 47,1-15 A régi és az új Babilon

Az ókori Babilon Nézzük meg először az ókori Babilon pusztulásáról szóló próféciát. Isten Ézsaiás által már száz évvel előre megmondta, hogy Izrael népét, a népnek a bűnei miatt Babilon által fogja megbüntetni.

Isten akaratából rombolta ülj le látomás 15 éves vagyok Nabukodonozor babiloni király Jeruzsálemet, a templomot, pusztította el az egész országot, öldöste le a népnek nagy részét. Elvitte a maradékot fogságba, hetven évre, mert Isten ennyit szabott nekik. Nem véletlen ez a hetven év. Isten megmondta a törvényben, hogy minden hetedik esztendő az szombat esztendő; egész évben nem kell dolgozni, nem kell bevetni a földet, nem kell szántani, nem kell aratni, nem kell a szőlőt sem leszedni.

A nép ezt nem tette meg, ülj le látomás 15 éves vagyok Isten számolta az éveket. Amikor kijött hetven év, akkor azt mondta, hogy most a föld megüli a szombatjait.

Bejelentkezés közösségi fiókkal.

Ezért tartott pont hetven évig a babiloni fogság. Felmerülhet bennünk egy kérdés. Ha eltelik a hetven év, feltétlenül el kell, hogy pusztuljon Babilon? Hetven év múlva nem engedték volna szépen haza Izrael népét? Úgy gondolom, hogy ha Babilon hazaengedte volna Izraelt szépszerével, nem kellett volna neki elpusztulni.

Tankcsapda - Mennyország tourist (hivatalos videóklip)

Azért pusztult el, mert nem is törődött Istennek a szavával. Ebből az a tanulság a számunkra, hogy ha mi nem törődünk Isten szavával, Igéjével, ha megvetjük, nem figyelünk rá, az nekünk mindig a saját romlásunkat készíti elő.

Irgalmatlanság Nézzük meg most konkrétan, hogy mik voltak Babilonnak a bűnei. Mi miatt kellett elpusztulnia? Miben nem figyelt Isten szavára, és nem érdekelte, hogy mi az Isten akarata? Három dolgot említek meg az Igéből.

A babiloniak, mivel Istenre nem figyeltek, ezért irgalmatlanok voltak Izrael foglyaival szemben. Ez így van most is. Az istentelen emberekben általában nincsen irgalom a másik ember felé. Úgy gondolkoznak, ahogy a világtörténelemben mindig gondolkoztak azok, akik győztek. Babilon is elvitte Izrael foglyait, és dolgoztatta őket. Nem számított, ha gyenge volt valaki, vagy ha beteg. Nem számított, hogy öreg volt, és az öreg ülj le látomás 15 éves vagyok nem bírja úgy a munkát.

Nem számított, ha belepusztul. Istennek számított, Ő irgalmas volt. Éppen ezért az irgalmas Isten nem nézi végtelenül el az irgalmatlanságot. Így járt Babilon is.

Ez azt jelenti, hogy Ézsaiás próféta által Isten az egész Babilont egy fiatal, szűzlány képében személyesíti meg, úgy beszél hozzá. Olyannak láttatja Babilont, mint egy gyönge, elkényeztetett, megkímélt leányt, akit szépen öltöztetnek.

  • Ézs 47, A régi és az új Babilon - PDF Free Download
  • Izajás könyve | Szent István Társulati Biblia | Szentírás

Amikor ott azt mondja, hogy Káldeusok leánya, ehhez tudnunk kell, hogy a Káldeusok voltak Babilonban a vezető réteg: a gazdagabbak, a tehetősebbek, a vezetők. Isten megalázta őket.

Azt mondja, hogy vedd a malmot. Akik a malomban őröltek abban az időben, az volt a szinte rabszolgasorsban élő réteg. Amikor a Fáraó nem engedte ki Izráel népét, és minden elsőszülöttet megölt az Úr, akkor így mondja ott az Ige, hogy a Fáraó elsőszülöttjétől kezdve, aki a királyi székben ül, a rabszolgának az elsőszülöttjéig, aki a kézi malmot hajtja.

a szem antimon javítja a látást a látás romlásával

Ez a két véglet: a király, és lent, aki a kézi malmot hajtja. Amikor Sámsont megvakították, akkor az volt a büntetése, hogy a malomban kellett neki őrölni. Ez rabszolgamunka volt, nehéz munka. Azt mondja Isten Babilonnak, hogy most te, aki úrnő voltál, elkényeztetett leány voltál, most vedd a kézi malmot, és őrölj!

Ez azt jelenti, hogy Babilonnak, amikor elpusztul, egy része menekülésre fogja majd a dolgot. Úgy kell menekülniük folyóvízen át. Tehát van, akit rabszolgasorsba visznek, kézi malmot hajtani, van, akik a folyóvízen menekülnek. Azt mondja Isten, bosszút állok, és embert nem kímélek, mert te sem voltál irgalmas.

Te is nehéz igát vetettél az öregekre. Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Tanulságok Szeretném ennek is elmondani a tanulságait a mi életünkre nézve.

Az egyik az, hogy ne kényeztessük el a gyermekeinket. Ne kíméljük meg őket minden nehézségtől, és minden munkától! Ne adjunk meg nekik mindent, amit kívánnak, mert ez által lesznek elkényeztetettek. Az elkényeztetett ember nem érti meg a szegénynek a nyomorúságát. Egyszerűen nem érti meg, nincs hozzá érzéke, hogy megértse.

Nem érti meg a szerencsétlent.

  1. A lézer káros a látásra
  2. Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet
  3. Nemzeti Audiovizuális Archívum
  4. Új Szó, május ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  5. Figyelje az asztalra a vizsgálatot
  6. Ülj le látomás 15 éves vagyok. Dsida Jenő összegyűjtött versei

Ebből következik, hogy irgalmatlan lesz egész életén keresztül. Amelyik szülő elkényezteti a gyermekét, megveti annak az alapját, hogy irgalmatlan legyen.

Ennek a következménye az, hogy Isten is az ítéletben nem fog ismerni irgalmat vele szemben. Olvastam valahol, hogy egy lelkész kapált a fiával együtt. A fiú egy idő múlva elkezdett panaszkodni, hogy: apám, ez nagyon nehéz, elnehezül a kezem.

Hát milyen lesz a kezem? Ha szeptemberben kezdődik a zeneakadémia, hogy fogok én ott ilyen elnehezült kézzel zongorázni? Azt mondja neki az apja: fiam, ha elnehezül a kezed, akkor majd a zongorázást több próbával be lehet hozni. Ha nem tanulod meg, hogy mi a munka, mi a verejték, ha nem tanulod meg, hogy egyesek milyen szenvedés, mennyi verejték árán keresik meg a kenyerüket, akkor soha nem állod meg a helyed az életben. Egy felfuvalkodott hólyag lesz belőled. A másik tanulság a számunkra, hogy legyünk irgalmasak mindenkihez.

Egyszer azt kérdezte valaki: Hát ahhoz is legyek irgalmas, aki nem érdemli meg? Sőt, aki megérdemli, ahhoz nem kell irgalmasnak lenni. Ahhoz, ha jók vagyunk, akkor ez fizetség neki. Pont, aki nem érdemli meg, ahhoz kell irgalmasnak lenni. A harmadik, amit jegyezzünk meg, hogy Isten rövidlátás akupresszúra. Irgalmas volt a népéhez is, és irgalmas a bűnös emberhez is. Irgalmát abban mutatta meg az egész emberiség felé, hogy elküldte Jézus Krisztust.

Ülj le látomás 15 éves vagyok Stephen Stills - Stephen Stills - katafog.

Ő szeretetből és irgalomból halt meg az egész világért, hogy a vére eltörölje a mi bűneinket, hogy ne kelljen nekünk meghalnunk. Ez igen nagy irgalom! Felfoghatatlan irgalom.

a látás helyreállítása a Bates módszeres rövidlátással lányok jövőképe

Igen nagy árat fizetett Isten azért, hogy a bűneinket eltörölje. Fiának az életét adta érte. Ez volt az egyik bűne Babilonnak, az irgalmatlanság. Gőg és felfuvalkodottság A másik bűne a gőg és a felfuvalkodottság. Ez egymásból következik, és az elkényeztetettségből következik, hogy valaki gőgös lesz, és felfuvalkodott.

Ez alatt azt értette, úgy gondolta, hogy ő mindig világbirodalom lesz, mindig jól fog menni a sorsa.

mi a gyógyszer a látás helyreállítására hogyan lehet helyreállítani a látást 3 5

Ez nagyon érdekes kifejezés, mert Isten mondta, hogy én vagyok. Vagyok, aki vagyok. Mintegy Istenné tette önmagát. Mintegy azt mondja, hogy senki nincs más olyan, mint én. Én vagyok a legkülönb. Pedig itt Ézsaiás könyvében is sokszor olvastuk, hogy Isten ezt magáról jelentette ki, hogy senki ülj le látomás 15 éves vagyok más olyan, mint én.

Nincs más Isten rajtam kívül. Amikor valaki úgy gondolkozik, hogy neki senki nem parancsol, neki Isten ne mondja meg, hogy mit tegyen, se más, akkor felfuvalkodott és gőgös.

vektoros látás a látás 40 után esett

Tudni kell, hogy abban az időben a legnagyobb szerencsétlenségnek és szégyennek az számított, hogy ha valaki özvegy volt, vagy nem volt férje, és nem volt gyermeke. Azt mondja, hogy én nem fogok gyermektelenséget látni, se özvegységet. Isten, így van megírva, a kevélyeknek ellene áll. Aki nem ismeri el, hogy mindent Istentől kapott, Babilon is a világuralmi helyzetét Istentől kapta, s arra kapta, a látás leghatékonyabb gyakorlata fenyítse meg Izráelt, és pusztítsa el Jeruzsálemet.

Arra nem kapta, hogy a foglyokkal irgalmatlanul bánjon, arra nem kapta, hogy felfuvalkodjon, és úgy gondolkozzon, hogy én magamnak szereztem, én vagyok az Isten. Minden csak kegyelem és Isten ajándéka, semmi nem a mi érdemünk.

Érdekestémák