Az emberek megvetése

Az emberek megvetése németül

az emberek megvetése

Megvetés az emberek iránt Az emberek megvetése az. Egyszerűség vallás Z Megváltás A megváltás Isten ingyen ajándéka, amely Isten végtelen szeretetét és irgalmát fejezi ki.

az emberek megvetése

A megváltás megvalósítására Krisztus önként ajánlkozott az Atyánál, Aki e feladat elvégzésére felkente és a világba küldte az emberek megvetése.

Elutasított minden földi hatalmat és dicsőséget. Krisztus a názáreti Jézusban lett emberré.

az emberek megvetése

Miután megkeresztelkedett és betöltekezett Szent Szellemmel, hirdette Isten országának evangéliumát, csodákat és jeleket tett, megszabadította az embereket Sátán hatalmából.

Szenvedett az emberek üldöztetése és megvetése miatt, megfeszítették Pontius Pilátus uralkodása idején, meghalt, eltemették, majd harmadnapon feltámadt, amint azt a próféták előre megjelentették.

az emberek megvetése

Felment a mennybe és ott ül az Atya jobbján, közbenjár értünk, és várja, hogy ellenségei lába alá vettessenek. A megváltás főbb területei: - Jézus Krisztus bűnné lett mindenkiért, hogy a Benne hívők bűnbocsánatot nyerjenek és örök életet; ezáltal megszabadultak a halál rabságából és helyreállt az Istennel való személyes közösségük. A Jézus Krisztusban újjászületettek megszabadultak a végső kárhoztató ítélettől, és hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiaivá legyenek.

az emberek megvetése

Érdekestémák