A látás az oktatás fiziológiai alapja

A fejlődés és az oktatás pszichológiai kérdései

a látás az oktatás fiziológiai alapja

Mozaik digitális oktatás és tanulás Oktatás és technológia Élettani Intézet · Oktatás · PTE ÁOK A látás az oktatás fiziológiai alapja Oktatás Graduális oktatás Intézetünk oktatási tevékenységének középpontjában a másodéves általános orvostan- fogorvostan- és gyógyszerészhallgatók élettanoktatása áll.

A tantermi előadásokat a senior fakultás tagjai magyar és a látás az oktatás fiziológiai alapja nyelven tartják. Elméleti oktatási programunkban a celluláris, szöveti, szervi szinteken át a szervezet egészének komplex működését bemutatva tárgyaljuk a humán élettani mechanizmusokat, az egyes szerveződési szinteken zajló folyamatok közötti kapcsolatokat, azok szabályozását.

A szem felépítése

Hallgatóinkat így felkészítjük az élő szervezet komplex élettani működésében való tájékozódásra, mely biztos alapot nyújt a kurrikulumban később elsajátítandó kórós mechanizmusok megértéséhez. Gyakorlati oktatási programunkat humán élettani kísérleti laboratóriumokban, kiscsoportokban végezzük. A gyakorlatok során a fő hangsúlyt a klinikumban is használt humán mérésekre helyezzük.

Bíró Melinda Tanítási-tanulási stratégiák a mozgásos cselekvéstanítás speciális területén, az úszásoktatásban A tanulók optimális képességeinek kibontakoztatására, a hatékony tanításra akkor van mód, ha az oktatás során a célnak megfelelő tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk.

Korszerű, non-invazív, komputerizált mérőeszközökkel vizsgálhatóvá tettük pl. A szem, mint optikai eszköz - Geometriai optika Ezek a gyakorlatok kiegészülnek különböző fiziológiai paraméterek szimulációs méréseivel, illetve analízisével.

a látás az oktatás fiziológiai alapja

A tavaszi szemesztert záró foglalkozások két irányban folyatódnak. Látószervek Az állatkísérletes élettani kutatások iránt érdeklődő hallgatók speciális laboratóriumokban műtéttani alapismeretekre tehetnek szert, és ezek felhasználásával végezhetnek élettani kísérleteket a látás az oktatás fiziológiai alapja.

Látták: Átírás 1 2. A megismerő tevékenység jellemzői 1. Az érzékelés és az észlelés közötti különbségek 2. A küszöbök fogalma és szerepe 3. Az érzékelést befolyásoló tényezők 4.

Az év gyakorlati oktatási programját a szív és a nagyerek működését klinikai fiziológiai szempontból elemző echocardiográfiai bemutató zárja. Ez a bonyolultság jellemzi azokat a szinteket is, amelyeket az észlelés titkainak megismerése során az egyes tudományterületek, mindenekelőtt pedig a pszichológia, az élettan és az idegtudomány, igyekeznek feltárni. A sokat keresett utolsó eltérés gyakran csak hosszú nézegetés után, hirtelen ugrik elő.

A képzés elemei - Teljesítendő kurzusok tananyag : Az első négy félévben félévente kettő három kredites kurzus teljesítése. A hallgató eredményeit publikálja folyóirat közlemények és konferencia prezentációk formájában. Ezeket a tevékenységeket a Konzultáció, Publikáció és Tudományos kutatás tárgyak keretében a témavezető értékeli. Az oktatási tevékenységet a fogadó Tanszék a témavezetővel konzultálva jelöli ki és értékeli.

Ezek a furcsa, meglepő jelenségek is rávilágítanak arra, hogy az észlelés, különösen pedig annak az egyén által megélt, azaz szubjektív minősége az emberi elme rejtélyeinek egyike. Hallgatóink közül a legkíválóbbak csatlakoznak intézetünk tudományos diákköréhez.

a látás az oktatás fiziológiai alapja

Ösztöndíjas PhD-hallgatóink évek óta legeredményesebb tudományos diákköröseink közül kerülnek ki. PhD-hallgatóink rendszeres intézeti munkabeszámolókon mutatják be a kutatási témájukban elért eredményeiket.

a látás az oktatás fiziológiai alapja

Olvassa el is.

Érdekestémák